Informacje o projekcieRegulamin projektuTerminy rekrutacji

Informacje o projekcie

Więcej >>

Regulamin projektu

Więcej >>

Terminy rekrutacji

Więcej >>

Strona archiwalna pierwszej edycji projektu

Aktualna edycja

Informacje o projekcie

Projekt „Mój szef to ja! II” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 8 Oś Priorytetowa Rynek pracy, Działanie 8.3 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej, Poddziałanie 8.3.1 Wsparcie na zakładanie działalności gospodarczej w formie dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest od maja 2018 roku do maja 2021 roku, rekrutacja […]

Realizatorzy

Projekt realizowany jest w partnerstwie 4 instytucji: – Miasto Nowy Sącz- Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz – Centrum Zespołów Analityczno Strategicznych Sp. z o.o., ul. Myśliwska 4c/8, 33-300 Nowy Sącz – Fundacja Rozwoju Regionu Rabka, ul. Orkana 20F/1, 34-700 Rabka-Zdrój – Sądecka Izba Gospodarcza, ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz Informacje […]

Uczestnicy projektu

Uczestnikami projektu mogą być wyłącznie osoby pozostające bez pracy (bierne zawodowo lub bezrobotne) zamieszkujące lub uczące się na obszarze powiatu: gorlickiego, limanowskiego, nowosądeckiego, miasta Nowy Sącz, w wieku 30 lat i więcej zainteresowane założeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem osób zarejestrowanych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności  Gospodarczej, Krajowym Rejestrze Sądowym lub prowadzących działalność gospodarczą […]

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzenia i polubienia fanpage’a projektu: /Mój szef to ja Punkty Obsługi:   Sądecka Izba Gospodarcza ul. Zielona 27, 33-300 Nowy Sącz   Fundacja Rozwoju Regionu Rabka ul. Spacerowa 7c/2, 34-600 Limanowa kom. 605 233 578   Sądecka Izba Gospodarcza Gorlicki Ośrodek Wspierania Przedsiębiorczości ul. Michalusa 4, 38-300 Gorlice kom. 605 233 175 Nowosądecki […]

6
kwi
Moderator
Brak komentarzy

Wkrótce nowa rekrutacja

Miło nam poinformować, że w maju 2018 planowana jest pierwsza rekrutacja do nowego projektu „Mój szef to ja! II”. Obecna wysokość dotacji wynosi ok. 27 000 zł. Szczegóły dotyczące warunków udziału zamieszczone zostaną w drugim tygodniu maja br.   Zapraszamy.  

Czytaj dalej >>>
13
lut
Moderator
Brak komentarzy

Zmiana w Regulaminie dotacji

Informujemy o zmianie Regulaminu przyznawania dotacji w pierwszej edycji projektu „Mój szef to ja!”. Uczestników projektu prosimy o zapoznanie się z dokumentem. Regulamin w wersji obowiązującej i wykaz zmian dostępny jest na stronie https://1.mojszeftoja.pl/do-pobrania/ 

Czytaj dalej >>>
11
sie
Moderator
Brak komentarzy

Zakres zakupów z dotacji

Wyjaśniamy, że środki finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej (dotacja) powinny służyć pokryciu wydatków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych – przez uczestnika projektu – w biznesplanie, który będzie składany po odbyciu szkoleń i doradztwa. Środki te mogą być przeznaczone w szczególności na: 1)    wydatki inwestycyjne – np. zakup środków trwałych, maszyn, […]

Czytaj dalej >>>